Friday, June 12, 2009

Rosa blouse

Von Monika


Von Monika


Von Monika


Rosa blouse with button-up collar.
Size: S/M
Price: 50 CHF/34 EUR
Photobucket

Grey tight shiny shirt.
Size: XS
Price: 25 CHF/17 EUR

Photos: Andrea Serrano
Styling: Kim Sylvander
Model: Monika

No comments: